Info & GDPR

Personuppgifter

Moltazdesign, Skogsvägen 2, 473 34 Henån, orgnr. SE710401717801 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till moltazdesign. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis erbjudanden som är anpassade för dig. Vi dokumenterar även den kommunikation vi har med dig i de fall du gör en reklamation eller liknande, detta för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss.
Inga personuppgifter eller information ges ut till annan part.

GDPR (General data Protection Regulatin) är en ny EU förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den svenska Personlaguppgiftslagen.

Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

 

Personuppgiftslagen (PUL)

1998 fick en ny lag, personuppgiftslagen. Enligt denna lag har du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber dig också samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Det är därför som du ombeds att göra detta på webbplatsen.

Personuppgiftshantering

Vi på moltazdesign avser vi att ge dig så mycket kontroll som möjligt över din privata information; det är viktigt för oss att du känner dig trygg och säker när du besöker vår webbplats. Moltazdesign är ansvarigt för de uppgifter du lämnar till moltazdesign, t.ex. när du beställer en produkt eller tjänst.
Sådan information, inklusive din e-postadress, används på följande sätt: 
Dina uppgifter sparar vi och använder för att vi kan ge dig den service du förväntar dig (t.ex. skicka dig den vara du beställt) och i övrigt ge dig bästa möjliga service.

Uppgifterna som du lämnar används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge god service samt även för marknadsföringsändamål, såsom utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och nyheter. Inga uppgifter ges ut till annan part, utan behålls av moltazdesign.

Uppgifter om dig som kund raderas efter samtal, order, mail m.m.
Vad gällande order så bestämmer du själv i kassan om vi får lagra dina uppgifter för att kunna spåra paket, gå tillbaka till order för att ge dig bästa möjliga service. Tänk även på att vid mailkontakt bevara originaltexten så vi kan hjälpa dig vidare om du mailar oss tillbaka.

De kanaler som radering sker är:

Mailkontakt
Webbsida
Telefonsamtal
sms och övriga textmeddelanden
Brev och paket
Tävlingar
Undersökningar

 

IP adress registreras i butiken och kan komma att användas då urkundsförfalskning och annat bedrägeri polisanmäls. Vi använder oss av cookies för att registrera och räkna användare på sidan, vilket är för moltazdesignshop  och ingen annan part.

Kontaktar du oss via vår chat så raderas chatten direkt efter avslutat samtal. Inget lagras, såsom IP-adresser, namn eller liknande.